съвместна интерактивна изложба
02-08 юни 2022

съвместна интерактивна изложба
02-08 юни 2022

съвместна интерактивна изложба
02-08 юни 2022

Мария Гатева и Волен Пенев

Мария Гатева и Волен Пенев

Мария Гатева и Волен Пенев

Slider

Мария Гатева и Волен Пенев - съвместна интерактивна изложба „Предмети от по-малко значение”

В галерия Слон, с подкрепа на Национален фонд Култура, ще се състои съвместна изложба „Предмети от по-малко значение” на Мария Гатева и Волен Пенев.

Мария Ганева ще представи интерактивна аудио-визуална инсталация „Несигурна материя”, която изследва самокритиката и нейната образност. Проектът е резултат от имейл кореспонденция между автора и шестима анонимни артисти, които споделят своите възгледи относно пречките, пред които са поставени в творчеството си. В хода на диалога от тях се изиска да опредметят самокритиката. Холограмните изображения на шестте назовани предмета са поставени в шестте кутии с отвор за наблюдение. Целта на инсталацията е да трансформира личната представа за образа на “въображаем критик” в произведение на изкуството.

Волен Пенев ще представи интерактивна аудио скулптура „Пожарогасител”, която представя едно съвременно социално явление - самозапалванията на територията на България. От антиправителствените протести през 2013 г. досега повече от 60 българи са се опитали да отнемат живота си самозапалвайки се - 40 с фатален край. За обсъждане на темата за самозапалване е избран пожарогасител- предмет, който сме свикнали да виждаме навсякъде, което го прави почти незабележим. Целта на инсталацията е да му вдъхне живот чрез историите на тези хора и да предизвика общественото обсъждане на тази изключително важна тема.

Официалното откриване на изложбата ще се състои на 2 юни от 18ч. и ще продължи до 8 юни. Заповядайте за разгледате и да участвате в обсъждането в галерия Слон – гр. София, ул. „Уилям Гладстон”, 12.

Slon Gallery is kindly inviting you to the exhibition “Subjects of lesser importance” by Maria Ganeva and Volen Penev, supported by the National Culture Fund of Bulgaria.

Maria Ganeva will present an interactive audio-visual installation “Uncertain matter”, which explores the subject of self-criticism and its representation. The project is the result of an email correspondence between the author and 6 anonymous artists discussing the limitations they encounter in their artistic careers. During this interaction each artist is asked to define self-criticism as an object, after which holograms of these objects are placed in 6 boxes with gaps left for the viewer. The installation aims to show the individual representation of self-criticism by an ‘imaginary critic’ into a piece of art.

Volen Penev will present an interactive audio sculpture “Fire extinguisher”, which sheds light on the act of self-immolation in Bulgaria. Since the anti-government protests in 2013, more than 60 Bulgarians have set themselves on fire as a paramount form of protest, of which 40 had a fatal ending. The fire extinguisher has been chosen as a centrepiece object to provoke a discussion – as an object that we are used to seeing everywhere but always ignore. The installation aims to give the object meaning by sharing the stories of these people, and to provoke a discussion on this important topic.

The opening evening of the exhibition will be on the 2nd of June at 6pm. The exhibition will continue until the 8th of June. You are kindly invited to participate in the discussion - we are looking forward to seeing you in Slon Gallery – Sofia, 12 William Gladstone street.